“Vastgestelde agenda’s loslaten”

Onderliggende pagina's

NW-NL - Gepubliceerd op - Laatste update: 22 januari 2019 om 13:45 uur

Sinds eind 2016 zijn Robert Hijman en Frans Hasselaar verantwoordelijk voor de inrichting van het Bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Beide zijn Kwartiermakers. Robert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Frans namens de Vervoerregio Amsterdam.

De collectieve kennis van Robert en Frans:

Vastgestelde agenda’s loslaten

Wat doen jullie voor het Bereikbaarheidsprogramma MRA?

Frans: Anne Joustra van de Vervoerregio Amsterdam zegt dit mooi: als Kwartiermakers maken we een familiefoto van de MRA en zetten we iedereen neer waar die hoort.

Robert: Het mooie aan dit project is dat we sinds de start samenwerken en dat is ook nodig. Of je nu op de fiets, in de tram of in de auto zit, het gaat om één mobiliteitssysteem dat je niet meer los van elkaar kunt zien.

Frans: We werken nu aan het Plan van Aanpak. Bij het Bestuurlijk Overleg-MIRT in november presenteren we het programmaplan met onze werkwijze en samenwerkingsvorm: wat doen we, wanneer en met wie?

Robert: We merken dat deze gebiedsgerichte programmatische aanpak energie losmaakt. Door adaptief te werken ontstaat ruimte voor creativiteit. Traditioneel leiden besluiten over infrastructuur tot een strakke planning voor bijvoorbeeld een weg. Maar wij willen flexibeler zijn. Meer bereiken.

 

Wat is er bijzonder aan de samenwerking?

Robert: We kiezen bewust voor een wekelijks drie uur durend overleg met ons kernteam. We hebben een vrije werkvorm, zonder compleet vastgestelde agenda. Soms vinken we “gewoon” stukken af, maar we staan ook regelmatig aan het tekenbord. Dan discussiëren we over het grote plaatje.

Frans: We organiseren ook bijeenkomsten rondom thema’s. Na Beter Benutten hebben wij bijvoorbeeld besproken of wij onze werkwijze ook bij de MRA kunnen toepassen. Het leuke is dat we bezig zijn met kwartier maken, maar dat we nu al synergie zien ontstaan.

 

Wat is de belangrijkste ontwikkeling om rekening mee te houden?

Robert: De kern van ons programma is samenhang. Mobiliteit staat niet los van technologie en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zie je aan nieuwe soorten vervoer. Zeker in een stad als Amsterdam, waar allerlei deelconcepten ontstaan. Tegelijkertijd spelen verstedelijking, vergrijzing en individualisering een rol.

Frans: Rijk en regio versterken elkaar in het duiden van ontwikkelingen, door projecten, onderzoeken en verkenningen uit allerlei hoeken te combineren. Daarmee worden we een lerende organisatie en dat is nodig. Als kwartiermakers zijn we geïnteresseerd in de opbrengst van methodieken uit andere programma’s, zodat we deze ook in onze praktijk kunnen toepassen.

 

Wat is jullie belangrijkste leerervaring bij het programma?

Robert: Gelijkwaardigheid. Het is een verrijking om inzichten op Rijksniveau te combineren met lessen uit de Vervoerregio. Tijdens onze bijeenkomst op Schiphol zag ik dat ook gebeuren. Collega’s die elkaar nog niet kenden, raakten in gesprek. Nu weten ze van elkaar wat ze doen, hoe ze dat doen en kunnen ze elkaar op het juiste moment vinden.

Frans: Ik vind de open en positieve houding heel plezierig. Bij alle partijen is er een gevoel van urgentie. We willen de bereikbaarheid van de MRA integraal verbeteren en samen gaan we bewijzen dat het kan. Het programma doet me meer dan ooit beseffen dat we het niet alleen kunnen.

Waarover willen jullie advies van collega’s bij het Leerplatform MIRT?

Frans: Zodra we in november onze ambitie en visie concreet hebben uitgewerkt, gaan we kennisinstellingen, burgers en het bedrijfsleven betrekken. Is dit een goede keuze of liever eerder? Wat zijn do’s en don’ts? En heb je hiervoor een pakkende titel nodig? Ik ben reuze nieuwsgierig hoe de mensen van het Leerplatform dat in hun eigen traject dat hebben gedaan.

Robert: Het Leerplatform MIRT gaat over wederkerigheid. Ik vind het enorm waardevol om even informeel een belletje te kunnen plegen of samen een bak koffie te drinken. Jullie input op het Bereikbaarheidsprogramma is meer dan welkom!