Leerplatformbijeenkomst Fiets in MIRT

Onderliggende pagina's

Duurzaamheid - Gepubliceerd op - Laatste update: 2 april 2019 om 11:38 uur

Op 9 oktober 2018 stonden de fietsambities centraal in de kennisbijeenkomst van het Leerplatform MIRT. Aanleiding hiervoor is de impuls die het rijk wil geven aan het gebruik van de fiets, zoals ook verwoord in de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Hieronder kan je het programma, de samenvattting en presentaties van de bijeenkomst downloaden.

Samenvatting fiets in mirt
Fiets MIRT IenW
Fiets in de keten
Flyer Routekaart fiets
Fiets als meekoppelkans
Utrecht en Fiets
mobiliteitseffecten fietsmaatregelen