Rekening houden met onzekerheden in het MIRT-proces

Onderliggende pagina's

adaptiviteit - Gepubliceerd op - Laatste update: 28 januari 2019 om 15:51 uur

In de brochure ‘Rekening houden met onzekerheden in het MIRT-proces’ wordt ingegaan op de gevoeligheidsanalyses die als onderdeel van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zijn uitgevoerd. In de gevoeligheidsanalyses is gekeken naar het effect dat ontwikkelingen als bijvoorbeeld een toename van thuiswerken, snellere introductie van zelfrijdende auto’s of een hoger aandeel e-bikes kunnen hebben op de basisprognoses die in de NMCA zijn gemaakt op het gebied van bereikbaarheid. In de brochure wordt uitleg gegeven over de verschillende ontwikkelingen en de uitkomsten van de gemaakte analyses.

De brochure is hieronder te downloaden