Leerplatform bijeenkomst duurzaamheid in het MIRT

Onderliggende pagina's

Duurzaamheid - Gepubliceerd op - Laatste update: 15 april 2019 om 16:11 uur

Op 24 januari 2019 organiseerde het Leerplatform MIRT een kennisbijeenkomst rondom Duurzaamheid in het MIRT.

MIRT-projecten en -programma’s bieden bij uitstek kansen om stappen te zetten naar een duurzame inrichting van Nederland. Maar hoe doe je dat: duurzaamheidsambities volwaardig meenemen in een MIRT-traject? Voor die vraag staan zowel de opdrachtgevers van MIRT-trajecten als de opdrachtnemers. Aanvullend op de Handreiking Verduurzaming MIRT zijn dit jaar de richtinggevende opdrachtformuleringen opgesteld voor de thema’s klimaat inclusief duurzame mobiliteit , energie en circulaire economie. De bestuursraad van IenW heeft net afgesproken om deze standaard te gebruiken bij de opdrachtverlening van alle MIRT projecten (water, vaarwegen, wegen en spoor). Het doel van deze kennismiddag was het uitwisselen van kennis en ervaring tussen mensen die met MIRT projecten werken en te maken krijgen met duurzaamheid vraagstukken binnen hun projecten.

Het verslag en de presentaties van de verschillende deelsessies kan je hieronder downloaden