Leerplatform bijeenkomst Mobility as a Service

Onderliggende pagina's

MIRT - Gepubliceerd op - Laatste update: 15 mei 2019 om 14:55 uur

Op 7 februari organiseerde het Leerplatform MIRT een kennisbijeenkomst over Mobility as a Service.

Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk door overvolle wegen. Daarnaast staat het openbaar vervoer onder grote druk. Tegelijkertijd moeten overheden zich aan de duurzaamheidsdoelstellingen houden en gaan de technologische ontwikkelingen snel. De beschikbaarheid van Big Data, slimme algoritmes en smartphone applicaties met een gepersonaliseerd real-time reisadvies zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De traditionele oplossing, het aanleggen van meer asfalt, is niet meer houdbaar. Niet alleen is er een transitie gaande in het mobiliteitssysteem zelf, maar ook de beschikbare middelen hiervoor zullen anders gebruikt moeten worden. Mobility as a Service (MaaS) wordt hier gezien als een van de nieuwe transitieaanjagers. MaaS biedt kansen voor duurzaam en efficiënt gebruik van vervoerswijzen en ruimtebeslag. Met MaaS maakt de reiziger gebruik van een pakket aan mobiliteitsdiensten die laagdrempelig digitaal gepland, gebruikt en betaald worden. Met een integraal pakket van mobiliteitsservices binnen een keten, wordt het eigen voertuigbezit niet meer interessant.

Welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van Maas, en welke aanpak werkt en welke maatregelen minder succesvol zijn, is onder andere besproken tijdens deze kennissessie.

Het verslag en de presentaties van de verschillende deelsessies kan je hieronder downloaden