Leerplatform MIRT Energie en Ruimte

Onderliggende pagina's

MIRT - Gepubliceerd op - Laatste update: 27 mei 2019 om 14:55 uur

Op 14 mei organiseerde leerplatform MIRT de kennisbijeenkomst Energie en Ruimte.

Vanuit het Klimaatakkoord en Energieakkoord ligt er een grote opgave op het vlak van energietransitie. Deze opgave heeft impact op de ruimtevraag en de ruimtelijke kwaliteit en krijgt daarom veel aandacht in zowel de Nationale omgevingsvisie en de lange termijn plannen in de regio’s. Eind 2018 is het concept Klimaatakkoord uitgebracht als ook de Verkenning Klimaat, Energie en Ruimte die ingaat op de grote ruimtelijke opgave bij de energietransitie. Om op dit thema in te gaan werd de kennisbijeenkomst georganiseerd waarbij de dag begon met drie plenaire sessies waar vanuit de ministeries de opgave werd toegelicht. In de middag werd het thema verder toegespitst in verschillende deelsessies.

Het verslag van deze middag en presentaties kan je hieronder downloaden.