Richtinggevende opdrachtformuleringen Verduurzaming

Onderliggende pagina's

Duurzaamheid - Gepubliceerd op - Laatste update: 6 augustus 2019 om 15:58 uur

IenW wil werk maken van het verduurzamen van het MIRT door hier aan de opdrachtgeverskant meer aandacht aan te besteden. Om duurzaamheid beter te verankeren in de opdrachten, heeft het ministerie van IenW besloten om in alle opdrachten van MIRT-programma’s en -projecten beslisinformatie voor de prioriteiten klimaat (inclusief duurzame mobiliteit), energie en circulaire economie uit te vragen. Dit is een aanvulling op de MIRT-spelregels waarin bijvoorbeeld voor de thema’s klimaatadaptatie, veiligheid en leefomgeving al om beslisinformatie wordt gevraagd.

Download de brochure hieronder