Leerplatformsessie Mobiliteitsfonds

Onderliggende pagina's

MIRT - Gepubliceerd op - Laatste update: 10 februari 2020 om 13:41 uur

In het regeerakkoord is aangekondigd dat het kabinet het Infrastructuurfonds omvormt tot het Mobiliteitsfonds. De kern van het Mobiliteitsfonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Het Mobiliteitsfonds is een van de instrumenten waarmee vorm wordt gegeven aan het vernieuwde mobiliteitsbeleid, zoals beschreven in de Schets Mobiliteit naar 2040. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel voor het Mobiliteitsfonds in het eerste kwartaal van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op donderdag 12 december organiseerde het Leerplatform MIRT een bijeenkomst over het Mobiliteitsfonds. Het doel hiervan was breder bekendheid geven aan de ontwikkelingen rondom het Mobiliteitsfonds en hierover kennis uit te wisselen.

De leerplatform sessie werd geopend door Harry Boschloo. Plenair werden er presentaties gegeven door Menno de Graaf en Gerard Snel.

In 3 verschillende subsessies werd verder gepraat over het mobiliteitsfonds. De presentaties en het verslag van deze dag zijn hieronder te downloaden.