Leerplatform sessie Smart Mobility

Onderliggende pagina's

MIRT - Gepubliceerd op - Laatste update: 14 april 2020 om 10:09 uur

Op 4 februari is de leerbijeenkomst “Smart Mobility” georganiseerd. Nederland staat voor een grote opgave. We hebben te maken met verdergaande verstedelijking en een groeiende mobiliteitsvraag in de context van ruimte schaarste en de noodzaak om te verduurzamen.

Met de ambitie om een gezonde, leefbare en veilige leefomgeving te behouden richten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vele decentrale overheden hun pijlen op Smart Mobility. Maar wat verstaan we onder Smart Mobility? In hoeverre is het dé oplossing? En hoe neem je dit mee in meerjarige en grootschalige MIRT-projecten?

De dag werd geopend door Jan Bert Dijkstra, programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden. Daarna ging Nina Schaap in op de aanleiding van deze bijeenkomst.

Na de presentatie van Nina, ging het panel dieper in op vragen als: Hoe om te gaan met onzekere ontwikkelingen in MIRT-opgaven en besluiten? Welke beleidskeuzes dienen er gemaakt te worden en welke analyse van de huidige mobiliteit is nodig om te komen tot een goede inschatting van effecten?

Na het plenaire deel werd in 6 verschillende deelsessies verder gepraat over het onderwerp.

De verslaglegging en presentaties zijn hieronder te downloaden.