Leergang adaptief programmeren

Onderliggende pagina's

MIRT - Gepubliceerd op - Laatste update: 15 september 2020 om 9:39 uur

In deze leergang Adaptief Programmeren maak je kennis met de waarde en principes van Adaptief Programmeren. Je vergroot jouw kennis en versterkt jouw vaardigheden om effectiever te kunnen werken aan besluitvorming in complexe projecten, rekening houdend met de onzekerheden in de omgeving van het project of programma. De leergang bestaat uit vier modules met aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee heb je na deze leergang een goed beeld van wat de methode Adaptief Programmeren voor jouw project kan betekenen en pas je de methode toe op jouw project!

Adaptief Programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief Programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities. Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is.

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen en daarmee verplicht voor alle MIRT-projecten waarbij onzekerheden impact hebben op de voorkeursstrategie of waar de uitvoering meer dan 10 jaar na de voorkeursbeslissing plaats vindt. Wij merken dat de toepassing in de praktijk lastig is. Geldt dit ook voor jouw project?

In de leergang is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma’s. Juist dit aspect bevordert de praktische toepassing van de methode in je eigen project en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals, projectleiders, programmaleiders en beleidsmakers, die zich willen verdiepen in de werkwijze Adaptief Programmeren en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. Daarnaast zijn opdrachtgevers en besluitvormers van harte welkom. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse overheidsorganisaties en sectoren.

Opzet en data  van de Modules

De leergang adaptief programmeren is opgebouwd uit een vier modules. De modules verschillen in kennisniveau en leeraanpak, zodat iedereen een leerweg kan kiezen die past bij haar of zijn behoefte en voorkeur.

Module 1      Startmodule Theoretisch kader (Webinar)                29 oktober
Deze module is voor iedereen die wil kennismaken met adaptief programmeren en inzicht wil krijgen in het theoretisch kader van adaptief programmeren. We vragen alle deelnemers van deze leergang om met deze module te starten.

Module 2      Toepassing in de praktijk
Module 2A Projectleiders 12 november 9u30-16u
Module 2B Programmamanagers, beleidsmakers en beslissers                27 november 9:30-16u
In deze module gaan we aan de slag met het oefenen van de verschillende stappen in de methode adaptief programmeren. Samen met collega’s oefen je aan de hand van een casus die één van jullie inbrengt. Na het volgen van deze module heb je de beginselen van adaptief programmeren in de vingers.

Module 3      Lessen uit de praktijk!                    10 december 9:30-13:00
Deze module bestaat uit een presentatie van een project/programma waar adaptief programmeren is of wordt toegepast. Aan de hand van gesprek en discussie onderzoeken we hoe de lessen van dit project/programma jou verder kan helpen bij je eigen project/programma.

Modules 4  Praktijkdag met het project                         op afspraak
Na het volgen van de (een deel) bovenstaande modules heb je veel geleerd over de theorie en praktijk van adaptief programmeren. Nu ga je zelf aan de slag in je eigen project. In de praktijk blijkt dat project/programmaleiders vaak toch tegen allerlei vraagstukken aanlopen bij het zelf toepassen. In module 4 werken we samen met jou en je projectteam aan een plan van aanpak adaptief programmeren. We onderzoeken in welke fase jouw project zich bevindt en welke stappen nodig zijn om succesvol aan de slag te gaan met het maken van een adaptief programma.

Opgeven voor de leergang
Als je belangstelling hebt voor de leergang kan je je opgeven via leerplatformmirt@minienw.nl Indien je nog vragen hebt over de leergang of aan de trainers kan je deze stellen via het hetzelfde emailadres. We helpen je graag om een voor jou geschikte samenstelling van de modules in de leergang te kiezen.

Na opgave krijg je een bevestiging voor deelname aan de training. Bij de bevestiging van de leergang ontvang je een vragenlijst over jouw leerdoelen en ervaring met adaptief programmeren en besluitvorming rond complexe projecten en over jouw project waar je aan de slag wil met adaptief programmeren.

Je kan je aanmelden onderstaand formulier.

Leergang adaptief programmeren

  • Geef uw email adres
  • Voor welke organisatie werkt u?
  • Ik ben akkoord met het gebruik van deze gegevens voor de organisatie van aangevinkte bijeenkomsten
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.