Adaptief programmeren

Onderliggende pagina's

De onzekerheden zijn groot en de complexiteit en dynamiek van de samenleving nemen toe. Meebewegen met de maatschappelijke vraag wordt belangrijker en daarvoor is flexibiliteit nodig. Maar hoe doe je dat? Adaptief programmeren kan hierbij helpen.

Het is een werkwijze die flexibiliteit brengt en kans op over- en onder investeren verkleint. Kortgezegd is adaptief beleid het slim omgaan met onzekerheden en kansen, door deze te onderkennen en transparant mee te nemen in de besluitvorming. Oftewel: meebewegen met ontwikkelingen, door niet te doen alsof de toekomst al vast ligt, maar een stap voor stap aanpak te hanteren. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Het verbinden van korte termijn beslissingen met lange termijn opgaven.

MoVe programma

MoVe (mobiliteit en verstedelijking) houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst. […]

“In het besef van onzekerheden in de toekomst, nu de goede dingen doen”

Op donderdag 8 februari vond de eerste in een serie workshops ‘Adaptief programmeren’ plaats die het Leerplatform MIRT dit jaar organiseert. Petra van den Brand […]

Workshop Adaptief programmeren zet aan het denken

Op donderdag 8 februari vond de eerste in een serie workshops ‘Adaptief programmeren’ plaats die het Leerplatform MIRT dit jaar organiseert. Jaap Siemons (programmamanager bij […]

Rekening houden met onzekerheden in het MIRT-proces

In de brochure ‘Rekening houden met onzekerheden in het MIRT-proces’ wordt ingegaan op de gevoeligheidsanalyses die als onderdeel van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) […]