Duurzaamheid

Onderliggende pagina's

Met de Handreiking Verduurzaming MIRT, die in december 2017 werd gepubliceerd, is een belangrijke stap gezet in het verankeren van duurzaamheid in het MIRT. Op deze pagina bundelen we relevante informatie over duurzaamheid in het MIRT: publicaties, interviews of uitkomsten van bijeenkomsten.

Onderwerpen

Sturen op duurzaamheid in de MIRT-bereikbaarheidsprogramma’s

Op 14 juni organiseerde het Leerplatform MIRT een (vervolg)bijeenkomst over duurzaamheid in MIRT-programma’s. Hoe doe je dat: duurzaamheid integraal meenemen in MIRT-projecten en programma’s? Voor […]

Handreiking verduurzaming mirt

De Handreiking Verduurzaming MIRT is via de link onderaan deze pagina te downloaden. De handreiking Energie/CO2 en Klimaatadaptatie is onderdeel van de handreiking Verduurzaming MIRT […]

Handreiking Verduurzaming MIRT – thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is door Rijkswaterstaat de Handreiking Verduurzaming MIRT – Thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie opgesteld. Deze handreiking […]

Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT projecten

Rijkswaterstaat heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor circulariteit. In 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen verbruiken en circulair werken. In de opdrachtverlening zijn hiervoor ook […]