Duurzaamheid

Onderliggende pagina's

Met de Handreiking Verduurzaming MIRT, die in december 2017 werd gepubliceerd, is een belangrijke stap gezet in het verankeren van duurzaamheid in het MIRT. Op deze pagina bundelen we relevante informatie over duurzaamheid in het MIRT: publicaties, interviews of uitkomsten van bijeenkomsten.

Onderwerpen

Verslag online-kennismiddag Duurzaamheid in (rijks)infraprojecten

De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is helder: in 2030 werkt de Rijksoverheid klimaat- en energie-neutraal, wordt de helft minder primaire grondstoffen verbruikt en worden infrastructuurprojecten […]

Strategie Klimaatneutraal en circulaire infrastructuur

2016 en 2019 waren de warmste jaren ooit op aarde gemeten. In Nederland werd het ene hitterecord na het andere verbroken. Door klimaatverandering wordt steeds […]

Sturen op duurzaamheid in de MIRT-bereikbaarheidsprogramma’s

Op 14 juni organiseerde het Leerplatform MIRT een (vervolg)bijeenkomst over duurzaamheid in MIRT-programma’s. Hoe doe je dat: duurzaamheid integraal meenemen in MIRT-projecten en programma’s? Voor […]

Handreikingen verduurzaming MIRT

Voor verduurzaming van het  MIRT zijn verschillende handreikingen verschenen, die hier te vinden zijn. De overkoepelende Handreiking Verduurzaming MIRT is vernieuwd in maart 2020.

Handreiking Verduurzaming MIRT – thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is door Rijkswaterstaat de Handreiking Verduurzaming MIRT – Thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie opgesteld. Deze handreiking […]

Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT projecten

Rijkswaterstaat heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor circulariteit. In 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen verbruiken en circulair werken. In de opdrachtverlening zijn hiervoor ook […]