Overige thema’s

Onderliggende pagina's

Op deze pagina vind je informatie over verschillende inhoudelijke thema’s en methodes die binnen het MIRT centraal staan. Blader door de dossiers hieronder of gebruik de zoekfunctie om gericht op een onderwerp te zoeken.

Leerplatformbijeenkomst Verankering Beter Benutten

Op 1 november 2018 organiseerde het Leerplatform MIRT een kennisbijeenkomst rondom Beter Benutten en de toepassing in MIRT projecten. In het programma Beter Benutten is […]

Leerplatformbijeenkomst Fiets in MIRT

Op 9 oktober 2018 stonden de fietsambities centraal in de kennisbijeenkomst van het Leerplatform MIRT. Aanleiding hiervoor is de impuls die het rijk wil geven […]

Leren van en voor Ruimte voor de Rivier

De programma’s Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas lopen ten einde. In maart 2018 stuurde de Minister de eindevaluatie naar de Tweede Kamer. De doelstellingen […]

Leerplatform MIRT en METT over online participatie

Op 15 mei 2018 organiseerden het Leerplatform MIRT en METT een bijeenkomst over online participatie. Doel van de bijeenkomst was kennis en ervaringen op het […]

Inspiratie MIRT en Water

In het kader van de vernieuwing van het MIRT hebben Rijk, provincies, Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschappen onderzocht hoe we water en MIRT/Ruimte beter met elkaar […]

Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA’s infrastructuur?

In deze CPB notitie worden zeven aanbevelingen gegeven voor omgaan met flexibiliteit in MKBA’s. De aanbevelingen zijn verwerkt in een infographic. De Nederlandse infrastructuur voor […]

Lunchlezing adaptief programmeren

Op maandag 27 november organiseerde het Leerplatform MIRT een lunchbijeenkomst over adaptief programmeren. De sheets van de verschillende sprekers kan je hieronder downloaden. Ook vind […]