Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. (nieuwe datum: 29-9-22)

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Social Impact factory, Vredenburg 40, Utrecht
Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op beleidsmedewerkers en projectleiders binnen IenW en andere ministeries, RWS en van provincies.

Omschrijving

Op deze nieuwe datum 29-9 vindt er een sessie plaats van het Leerplatform MIRT. Het thema dit keer is ‘Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. Casus: hubs en goederenvervoer.’ Centraal staat de vraag welke rol RWS zou kunnen/moeten vervullen in ruimtelijke ontwikkelingen. De ambitie van het Rijk is om beter samen te werken met provincies en gemeenten, en meer grip op en overzicht van het proces krijgen. Hoe kan ‘verdozing’ worden tegengegaan, wat zijn de mobiliteitseffecten op de netwerken, wie heeft welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk de knelpunten in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid te lijf gaan? Het doel is het verbeteren van de verbinding tussen beleid en uitvoering, om de belangen op de verschillende schaalniveaus rond de inpassing van infrastructuur en goederenvervoer in de ruimtelijke ordening meer tot hun recht te laten komen. Verbeteringen  betreffen het proces, zoals de onderlinge samenwerking, de kennisinbreng, de feedback-loop en de timing.

Na een plenaire opening door dagvoorzitter Luc de Vries en een presentatie van Stec Groep gaan de deelnemers aan de slag in twee workshops met ieder 1 case. Schrijf je snel in!

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Aanmelden

Aanmelden via dit formulier.