Kennismiddag Gezonde leefomgeving

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
digitaal
Omschrijving

Kennismiddag gezonde leefomgeving (definitief)

Kosten

geen

Meer informatie

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving. Zo hebben VWS en IenW deze zomer het beleidsstuk Gezondheid Breed op de Agenda gepresenteerd en heeft gezondheid een sterkere positie gekregen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Wat betekent deze groeiende aandacht voor het werk van Rijkswaterstaat? Wat verandert er ten opzichte van de huidige praktijk met (milieu)normen? Hoe zorgen we dat het de bestuurlijke aandacht krijgt die het bij aanleg- en onderhoudsprojecten verdient? En waar loop je dan tegenaan? Het denken over een gezonde leefomgeving is in ontwikkeling en nog niet vastgelegd in kaders, leidraden en handreikingen. Om het gesprek over bovenstaande vragen te voeren organiseert het Leerplatform MIRT binnenkort een online-kennismiddag ‘Gezonde Leefomgeving’.

De middag is bedoeld om praktijkervaringen te delen, het gesprek over het onderwerp te stimuleren en mogelijkheden voor ondersteuning te verkennen. Er zal volop gelegehheid zijn om ervaringen en vragen met collega’s te delen of je eigen aanpak aan te scherpen. Team­leden en adviseurs van infrastructuurprojecten die - op termijn - te maken krijgen met het thema gezondheid worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze interactieve kennisbijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden kan niet meer.

Bijzonderheden

Deelnemers krijgen voorafgaand aan de kennismiddag een vergaderverzoek en het definitieve programma met Zoom-link toegezonden. Als u collega’s heeft die mogelijk geïnteresseerd zijn, voelt u zich dan vrij om deze uitnodiging door te sturen.