Leergang adaptief programmeren

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
webinar
Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals, projectleiders, programmaleiders en beleidsmakers, die zich willen verdiepen in de werkwijze Adaptief Programmeren en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. Daarnaast zijn opdrachtgevers en besluitvormers van harte welkom. Deelnemers uit diverse publieke en private organisaties en sectoren zijn welkom.

Omschrijving

De leergang bestaat uit vier modules met aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee heb je na deze leergang een goed beeld van wat de methode Adaptief Programmeren voor jouw project kan betekenen en pas je de methode toe op jouw project!

Adaptief Programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief Programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities. Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur en innovaties of over beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is.

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen. Adaptief programmeren werd daarmee een verplichting voor alle MIRT-projecten waarbij onzekerheden impact hebben op de voorkeursstrategie of waar de uitvoering meer dan 10 jaar na de voorkeursbeslissing plaats vindt. Wij merken dat de toepassing in de praktijk lastig is. Geldt dit ook voor jouw project?

In de leergang is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma’s. Juist dit aspect bevordert de praktische toepassing van de methode in je eigen project en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden voor overheden

Meer informatie

Diana Kool (IenW) of Winfried Laane (RWS)

Aanmelden

Aanmelden via het formulier

Bijzonderheden

andere modules via een ander formulier!


Opzet en data van de Modules

De leergang adaptief programmeren is opgebouwd uit vier modules. De modules verschillen in kennisniveau en leeraanpak, zodat iedereen een leerweg kan kiezen die past bij haar of zijn behoefte en voorkeur.

Module 1: Startmodule Theoretisch kader (Webinar)  4 feb

Deze module is voor iedereen die wil kennismaken met de werkwijze adaptief programmeren en inzicht wil krijgen in het theoretisch kader van adaptief programmeren. We vragen alle deelnemers van deze leergang om met deze module te starten.


Module 2      Toepassing in de praktijk (16 en 18 maart)

In deze module gaan we aan de slag met het oefenen van de verschillende stappen in de methode adaptief programmeren. Samen met collega’s oefen je aan de hand van een casus die door een van de deelnemers is ingebracht. Misschien wel jouw casus. Na het volgen van deze module heb je de beginselen van adaptief programmeren in de vingers.


Module 3      Lessen uit de praktijk!   (ntb)

Deze module bestaat uit een presentatie van een project/programma waar adaptief programmeren is of wordt toegepast. Aan de hand van gesprek en discussie onderzoeken we hoe de lessen van dit project/programma jou verder kan helpen bij je eigen project/programma.

Modules 4  Praktijkdag met het project    (op afspraak)

Na het volgen van (een deel van) bovenstaande modules heb je veel geleerd over de theorie en praktijk van adaptief programmeren. Nu ga je zelf aan de slag in je eigen project. In de praktijk blijkt dat project- en programmaleiders vaak toch tegen allerlei vraagstukken aanlopen bij het zelf toepassen. In module 4 werken we samen met jou en je projectteam aan een plan van aanpak adaptief programmeren. We onderzoeken in welke fase jouw project zich bevindt en welke stappen nodig zijn om succesvol aan de slag te gaan met het maken van een adaptief programma.