MER cursus (14 sept 2023)

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Centraal in Utrecht
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van rijk en regio die te maken krijgen met of zelf werken aan projecten en programma’s waarvoor een m.e.r.-procedure voor doorlopen moet worden.

Omschrijving

Wil je meer weten over m.e.r. en MER? Tijdens deze cursus laten we je kennismaken met:

  • de m.e.r.-(beoordelings)plicht en hoe je die bepaalt
  • de beperkte en uitgebreide procedures voor milieueffectrapportage (m.e.r.)
  • de diverse betrokken partijen en hun rol en belangen
  • de inhoudelijke vereisten die worden gesteld aan het milieueffectrapport (MER)
  • Ook kijken we alvast wat vooruit naar wat er verandert met de komst van de Omgevingswet.

Tijdens de cursus komen verschillende voorbeelden aan bod van rijksprojecten, plannen en m.e.r-beoordelingen. Als je zelf een casus (specifiek project of vergunning) hebt, geef dat dan aan, dan willen we graag de tijd nemen om deze te bespreken.

Kosten

Geen

Meer informatie

Bij Gosewien van Eck  of Gisa Vos (RWS).

Aanmelden
Bijzonderheden

De cursus wordt als fysieke bijeenkomst van één dag georganiseerd.