Nationaal Water Programma en Planmer

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:50 tot
Locatie
Zoom (linkt volgt)
Doelgroep

Voor MIRT- projectteam leden van rijk en regio.

Omschrijving

Nieuwe datum: 9 september 2021

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Tegelijkertijd vormen klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk de komende jaren grote uitdagingen. De wateropgaven staan daarom niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is door de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het NWP beschrijft hoe we met deze uitdagingen omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Van maandag 22 maart 2021 t/m dinsdag 21 september 2021 ligt het ontwerp van het NWP ter inzage.

Tijdens deze kennismiddag presenteren programmateamleden het NWP en in twee deelsessies wordt er dieper ingegaan op het NWP en op het onderliggende milieueffectenrapport. De bijeenkomst is bedoeld om kennis en ervaringen te delen en het gesprek over het onderwerp te stimuleren. Teamleden en adviseurs van MIRT projecten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze interactieve kennisbijeenkomst.

Kosten

geen

Meer informatie

Voor eventuele (achtergrond) vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u terecht bij Winfried Laane van Rijkswaterstaat WVL (winfried.laane@rws.nl).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Bijzonderheden

Het programma start om 13u.

U wordt verzocht om 10 minuten voor aanvang in te loggen in de online-omgeving. Voor deze bijeenkomst maken we gebruik van Zoom-software.