Ontwerpen in het MIRT

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Fysiek bij de Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht (op 10-15 min lopen van Utrecht Centraal).
Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op opdrachtgevers en project- en programmamedewerkers van RWS/IenW/BZK. Zij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en hun ervaringen te delen in de discussie.

Omschrijving

Het doel van deze middag is om ervaringen op het gebied van ontwerpen uit te wisselen tussen projectleiders en programmamedewerkers. Wouter Veldhuis van het College van Rijksadviseurs (CRa) opent de dag.

In een tweetal rondes zullen verschillende workshops plaatsvinden waarbij steeds een projectleider de functie en bijdrage van ontwerpen binnen een project toelicht. Ontwerpen is geen vinkje, maar biedt op de juiste plek en juiste moment veel meerwaarde. Ieder schaalniveau en ieder project vraagt daarbij weer om een andere insteek. Ontwerpen kan bijdragen aan scenario ontwikkeling, belangen van stakeholders in kaart brengen, impact van alternatieven onderzoeken en onverwachte inzichten verwerven. Centraal deze middag staat wat ontwerpen in een project jou kan brengen. Wanneer werkt ontwerpen wél en wanneer niet? Vanuit verschillende invalshoeken gaan we hier gezamenlijk op reflecteren. De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie.

Als Rijk en medeoverheden staan we voor verschillende grote opgaven die allemaal op het beperkte grondgebied van Nederland samenkomen. Ook binnen het MIRT wordt daardoor in toenemende mate om een brede belangenafweging en langetermijnoplossingen gevraagd, waarin zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, woningbouw en gezondheid meegenomen moeten worden.

Kosten

geen

Meer informatie

Luc de Vries, Inez ’t Hart

Aanmelden

aanmelden via dit formulier

Bijzonderheden

Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege corona restricties niet mogelijk zijn dan zal de bijeenkomst online plaatsvinden. Hierover wordt uiterlijk begin januari besloten en gecommuniceerd met de deelnemers.