Leergang adaptief programmeren

Gepubliceerd 22 september 2020

De leergang bestaat uit vier modules met aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee heb je na deze leergang een goed beeld van wat de methode Adaptief Programmeren voor jouw project kan betekenen en pas je de methode toe op jouw project!

Adaptief Programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief Programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities. Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur en innovaties of over beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is.

Je kan je aanmelden via de agenda