Mer Nieuws over grensoverschrijdende effecten

Gepubliceerd 14 december 2020

Grensoverschrijdende effecten doen zich voor in allerlei soorten en maten van projecten.

Grensoverschrijdende effecten doen zich voor in allerlei soorten en maten van projecten. Een opvallend project is de Nieuwe Sluis Terneuzen, waarbij Nederland de sluis grotendeels met Belgisch geld bouwt vanwege het grote belang voor het achterland. Ook bij windparken en baggerprojecten op zee kunnen buurlanden effecten ondervinden, bijvoorbeeld op de territoriale visgebieden. In droge projecten doen grensoverschrijdende effecten zich soms voor bij windparken, stroomkabels of hoogspanningsleidingen. Ook bij strategische luchtvaartplannen is afstemming met buurlanden steeds meer aan de orde. Wat zijn hiervoor eigenlijk de regels? Twee verdragen zijn bepalend voor de aanpak. Overheden en inwoners van omliggende landen hebben gelijke rechten als die van het eigen land. Hoe het werkt en wat projecten in de praktijk tegenkomen lees je in dit nummer. Duidelijk is dat communiceren ‘over de grens’ een stuk makkelijker wordt met het toenemen van de digitale mogelijkheden. Over e-participatie en digitale procedures praten we je daarom ook weer bij.

Veel leesplezier!
De redactie van MER-nieuws


Link naar mernieuws