Mirtoverzicht 2021

Gepubliceerd 16 september 2020

In het MIRT Overzicht staan alle projecten en programma’s beschreven waarmee IenW werkt aan de ruimtelijk ontwikkeling en bereikbaarheid van Nederland.