UITGESTELD: Leerplatform sessie Herziening spelregels MIRT

Onderliggende pagina's

Gepubliceerd op - Laatste update: 16 maart 2020 om 9:29 uur

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 31/03/2020
13:00 - 17:00

Locatie
Den Haag

Categorieën


Vanwege het Coronavirus zal deze bijeenkomst worden uitgesteld tot nader order.

De MIRT spelregels is een document met daarin de uitgangspunten van het Rijk voor het nemen van investeringsbesluiten op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport en de vereisten die er zijn voor financiering uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds. Ook staan de werkwijze en de verschillende processtappen beschreven die het MIRT bevat. Alle MIRT-projecten waar het Rijk een bijdrage aan levert, moeten deze stappen volgen.

Komend jaar wordt gestart met een herziening van deze spelregels. Directe aanleiding is de komende inwerkingtreding van de wet Mobiliteitsfonds en de Omgevingswet. Ook is er in 2019 een evaluatie uitgevoerd naar de huidige spelregels en zijn er uit de proeftuinen Mobiliteitsfonds aanbevelingen gedaan  voor inhoudelijke wijzigingen. De MIRT spelregels moeten ook aantrekkelijker worden gemaakt voor gebruik.

Tijdens de bijeenkomst worden de aanbevelingen uit bovenstaande onderzoeken toegelicht. Daarnaast wordt je meegenomen in het proces om in 2021 nieuwe spelregels te hebben. Na dit plenaire gedeelte gaan we op een interactieve en creatieve manier aan de slag op zowel vorm als inhoud. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het verder uitwerken van programmatisch werken en het beter invullen van participatie in MIRT projecten. Via een workshop op vorm en een workshop op inhoud kun je al je goede ideeën kwijt. Moet het bijvoorbeeld meer gaan over inhoud of over proces? Laat je het MIRT-onderzoek vormvrij of koppel je hier bepaalde voorwaarden aan? En hoe gaan we in de toekomst verder met het programmatisch werken? Deze ideeën kunnen worden gebruikt in de verdere uitwerking van het proces om te komen tot nieuwe MIRT spelregels.

We hopen op uw enthousiaste deelname op 31 maart!