Mobility as a service

Onderliggende pagina's

Gepubliceerd op - Laatste update: 31 januari 2019 om 13:17 uur

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 07/02/2019
13:00 - 16:30

Locatie
Movares

Categorieën


Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk door overvolle wegen. Daarnaast staat het openbaar vervoer onder grote druk. Tegelijkertijd moeten overheden zich aan de duurzaamheidsdoelstellingen houden en gaan de technologische ontwikkelingen snel. De beschikbaarheid van Big Data, slimme algoritmes en smartphone applicaties met een gepersonaliseerd real-time reisadvies zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De traditionele oplossing, het aanleggen van meer asfalt, is niet meer houdbaar. Niet alleen is er een transitie gaande in het mobiliteitssysteem zelf, maar ook de beschikbare middelen hiervoor zullen anders gebruikt moeten worden. Mobility as a Service (MaaS) wordt hier gezien als een van de nieuwe transitieaanjagers. MaaS biedt kansen voor duurzaam en efficiënt gebruik van vervoerswijzen en ruimtebeslag. Met MaaS maakt de reiziger gebruik van een pakket aan mobiliteitsdiensten die laagdrempelig digitaal gepland, gebruikt en betaald worden. Met een integraal pakket van mobiliteitsservices binnen een keten, wordt het eigen voertuigbezit niet meer interessant.

Welke ontwikkelingen zijn er allemaal gaande op het gebied van MaaS? Welke aanpak werkt en welke maatregelen zijn minder succesvol? Om al dit soort vragen te beantwoorden organiseert het Leerplatform MIRT voor geïnteresseerden van de bestuurskern, RWS, en de regio op 7 februari 2019 een kennisbijeenkomst MaaS (Mobility as a Service).

Aanmelden via RWSkennisbijeenkomsten.nl