MIRT Regio's

Vanaf 2015 worden vijf MIRT-gebieden onderscheiden: Noord-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidwest-Nederland, Oost-Nederland en Zuid-Nederland. In elke regio vinden jaarlijks de bestuurlijke overleggen tussen rijk en regio plaats, waarin afspraken worden gemaakt over de ontwikkelingen in de MIRT-gebieden. Informatie over lopende en afgeronde onderzoeken en verkenningen en andere relevante actualiteiten in de verschillende regio’s vind je op de onderliggende pagina’s.

MIRT-Regios-2016