Noord-Nederland

Gepubliceerd 10 augustus 2020

Noord-Nederland is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit en relatief veel ruimte. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Meer dan de helft van de ruim 1,7 miljoen inwoners in dit gebied woont en werkt in één van de stedelijke gebieden Groningen-Assen, Leeuwarden en Emmen.

Noord-Nederland is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit en relatief veel ruimte. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Meer dan de helft van de ruim 1,7 miljoen inwoners in dit gebied woont en werkt in één van de stedelijke gebieden Groningen-Assen, Leeuwarden en Emmen.

De hoofdopgaven in het gebied zijn:

  • Het maken van een omslag naar een duurzame energievoorziening
  • Versterken van de economische structuur door ruimte te geven aan sterke economische clusters
  • Een duurzame zoetwatervoorziening met een veilig vestigings-, woon- en investeringsklimaat

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Noord Nederland in het MIRT overzicht.