Noordwest-Nederland

Gepubliceerd 10 augustus 2018

Het MIRT-gebied Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) beslaat het grondgebied van de drie betrokken provincies, inclusief het IJsselmeergebied. De centrale ambitie voor het gebied is het versterken van de internationale concurrentiepositie. Daarvoor liggen met name kansen in het samenhangende stedelijk netwerk van de kust bij IJmuiden tot aan de steden Utrecht, Amersfoort en Lelystad.

Het MIRT-gebied Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) beslaat het grondgebied van de drie betrokken provincies, inclusief het IJsselmeergebied. De centrale ambitie voor het gebied is het versterken van de internationale concurrentiepositie. Daarvoor liggen met name kansen in het samenhangende stedelijk netwerk van de kust bij IJmuiden tot aan de steden Utrecht, Amersfoort en Lelystad.

De hoofdopgaven in het gebied zijn:

  • Economie: optimalisatie vestigingsklimaat
  • Verstedelijking: duurzame woningbouwontwikkeling
  • Bereikbaarheid: goed functionerend vervoersnetwerk
  • Natuur en landschap: aantrekkelijk landelijk gebied en groen in en om de stad
  • Water: robuust watersysteem
  • Energie: verduurzaming energievoorziening

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Noordwest Nederland in het MIRT overzicht.