MIRT-onderzoek bereikbaarheid Noordwestkant Amsterdam (NowA)

Gepubliceerd 10 augustus 2020

In september 2017 is het MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van de Noordwestkant Amsterdam (NowA) afgerond.

Een combinatie van maatregelen op het gebied van fiets, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en weginfrastructuur heeft het meeste effect op verbetering van de bereikbaarheid in het gebied Noordwestkant Amsterdam. Er is niet één totaaloplossing die alle problemen oplost, daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek dat het Rijk met andere overheden en organisaties de afgelopen jaren heeft verricht.

De partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over kansrijke maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat om oplossingen voor verwachte knelpunten in het wegennet en het OV in en rondom Alkmaar–IJmond-Haarlem–Amsterdam voor de jaren  2020 tot 2040. Deze moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en het behoud en versterking van de concurrentiepositie van dit belangrijke gebied voor de Nederlandse economie en een duurzame leefomgeving.