Oost-Nederland

Gepubliceerd 11 augustus 2020

Het landsdeel Oost-Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel. Centrale ambitie voor Oost-Nederland is het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, in balans met de kwaliteit van de leefomgeving. Het landsdeel kent een zeer gevarieerd landschap; ruim 40% van de natuur in Nederland ligt ook in landsdeel Oost.

De hoofdopgaven in het gebied zijn:

  • Versterking van het vestiging- en productiemilieu in relatie tot de topsectoren
  • Versterken en benutten van de corridors
  • Wateropgave

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Oost Nederland in het MIRT overzicht.