Rijkshuiswerk Gebiedsagenda Oost-Nederland 2018

Gepubliceerd 11 augustus 2020

In samenwerking met de provincie Overijssel en Gelderland is er gewerkt aan de pilot ‘Vernieuwing gebiedsagenda Oost-Nederland’.

Om vanuit Rijkszijde alvast meer zicht te krijgen op de belangrijkste (ruimtelijk-fysieke) opgaven in de regio Oost Nederland is eind vorig jaar door het bureau Urhahn een start gemaakt met het onderzoek ‘Rijkshuiswerk Gebiedsagenda Oost’. Urhahn heeft de bestaande rijksambities en opgaven voor Oost Nederland in beeld gebracht, en heeft daarnaast een doorkijk gegeven naar kansen voor de regio.

Het eindresultaat van dit onderzoek treft u hier aan. Het document betreft een inventarisatie en interpretatie van bestaande beleidsdocumenten en visies voor Oost Nederland vanuit rijksoptiek. Daarnaast zijn er diverse interviews afgenomen met experts van verschillende ministeries en hebben er een tweetal interactieve werksessies georganiseerd. Het rapport is dus resultaat van brede gedachtevorming en is nadrukkelijk geen formeel beleid. Ook de kaarten zijn primair gericht op de interne gedachtevorming binnen de Rijksoverheid en kunnen desgewenst als eerste aanzet/discussiestuk gebruikt worden in gesprekken met de regio.