Zuid-Nederland

Gepubliceerd 12 augustus 2020

De provincie Brabant is een belangrijke motor voor de Nederlandse (kennis)economie.

In het bijzonder de Brainportregio Eindhoven doet het goed in Europees verband op het gebied van innovatie. De provincie Limburg ligt tussen stedelijke agglomeraties als de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit en grenst voor het overgrote deel aan onze buurlanden. Limburg heeft een hoge recreatieve aantrekkingskracht.

De hoofdopgaven in het gebied zijn:

  • Bereikbaarheid
  • Quality of life en vestigingsklimaat
  • Duurzaamheid en energie
  • Water
  • Internationale bereikbaarheid
  • Demografische omslag: slim inspelen op bevolkingsdaling

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Zuid Nederland in het MIRT overzicht of in de downloads hieronder.