Zuidwest-Nederland

Gepubliceerd 12 augustus 2020

Het MIRT-gebied Zuidwest-Nederland bestaat uit de (voormalige MIRT-) gebieden Zuidvleugel en Zuidwestelijke Delta. De focus van de Zuidvleugel ligt op het verstedelijkt gebied tussen Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht en het stedelijke deel van het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta. De centrale ambitie van Zeeland is om de economische potenties verder te laten groeien binnen een veilige, gezonde en veerkrachtige Delta, met behoud van een aangenaam woon- en leefklimaat.

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Zuidwest Nederland in het MIRT overzicht.