Oost-Nederland

Onderliggende pagina's

Het landsdeel Oost-Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel. Centrale ambitie voor Oost-Nederland is het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, in balans met de kwaliteit van de leefomgeving. Het landsdeel kent een zeer gevarieerd landschap; ruim 40% van de natuur in Nederland ligt ook in landsdeel Oost.

De hoofdopgaven in het gebied zijn:

  • Versterking van het vestiging- en productiemilieu in relatie tot de topsectoren
  • Versterken en benutten van de corridors
  • Wateropgave

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Oost Nederland in het MIRT overzicht.

Downloads

Overig

Goederenvervoercorridors: MIRT-onderzoek en programmaplan

Hieronder kan je MIRT-onderzoek ‘Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost’ en het daaruit voortkomende Programmaplan Goederenvervoercorridors (bestaande uit twee delen) downloaden. Actieplan Programmaplan Goederenvervoercorridors Deel Governance Programmaplan […]

Pilot omgevingsagenda Oost

Rijk en regio werken aan een pilot voor het opstellen van een ‘Omgevingsagenda Oost’. De centrale vraag is hoe deze Omgevingsagenda zo veel mogelijk meerwaarde […]

Rijkshuiswerk Gebiedsagenda Oost-Nederland 2018

In samenwerking met de provincie Overijssel en Gelderland wordt er momenteel gewerkt aan de pilot ‘Vernieuwing gebiedsagenda Oost-Nederland’. Om vanuit Rijkszijde alvast meer zicht te […]