Pilot omgevingsagenda Oost

Onderliggende pagina's

Rijk en regio werken aan een pilot voor het opstellen van een ‘Omgevingsagenda Oost’. De centrale vraag is hoe deze Omgevingsagenda zo veel mogelijk meerwaarde krijgt voor Rijk én regio? Wat betekent dat voor het proces van totstandkoming, de inhoud van de agenda en de wijze van uitvoering?

De Omgevingsagenda Oost wordt de nieuwe breed ingestoken opvolger van de Gebiedsagenda Oost 2013 en wordt één van de eerste uitvoeringsagenda’s van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Opdrachtgever voor de pilot zijn de provincie Overijssel, de provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit leerplatform is de plek waar we het proces, onze tussentijdse ervaringen en lessen vastleggen en delen. Klik voor meer informatie op één van nevenstaande blokken.