Zuidwest-Nederland

Onderliggende pagina's

Het MIRT-gebied Zuidwest-Nederland bestaat uit de (voormalige MIRT-) gebieden Zuidvleugel en Zuidwestelijke Delta. De focus van de Zuidvleugel ligt op het verstedelijkt gebied tussen Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht en het stedelijke deel van het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta. De centrale ambitie van Zeeland is om de economische potenties verder te laten groeien binnen een veilige, gezonde en veerkrachtige Delta, met behoud van een aangenaam woon- en leefklimaat.

Lees meer over de visie, hoofdopgaven en andere gebiedsopgaven, projecten en programma’s in Zuidwest Nederland in het MIRT overzicht.

Downloads

Projecten

Goederenvervoercorridors: MIRT-onderzoek en programmaplan

Hieronder kan je MIRT-onderzoek ‘Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost’ en het daaruit voortkomende Programmaplan Goederenvervoercorridors (bestaande uit twee delen) downloaden. Actieplan Programmaplan Goederenvervoercorridors Deel Governance Programmaplan […]

MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag

Op 3 juli heeft de Stuurgroep van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag de richtinggevende conclusies uit de eindrapportage van dit onderzoek onderschreven. Het eindrapport, de […]