inschrijving Landelijke mer-dag

Gepubliceerd 30 augustus 2022

je kan je nu inschrijven voor de landelijke mer-dag

Elke twee jaar organiseert Rijkswaterstaat de landelijke mer-dag. De mer-dag is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage (mer). Het evenement biedt mer-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies en een plenair programma. Daarnaast biedt het evenement deelnemers de gelegenheid hun netwerk te onderhouden en uit te breiden.

Inschrijven kan via deze website!

Daar staat ook een toelichting op het programma.