MIRT brief tweede kamer

Gepubliceerd 15 juni 2020

De MIRT brief juni 2020 over de voortgang is naar de tweede kamer gestuurd.

In de brief leest u meer over de voortgang in het MIRT en over de stand van zaken van een aantal moties,toezeggingen en amendementen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeert u mede namens ons gelijktijdig over de uitkomsten van de landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL), als verbreding van de voormalige StrategischeBestuurlijke Overleggen MIRT.

Lees de volledige brief.