Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT projecten

Onderliggende pagina's

Rijkswaterstaat heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor circulariteit.
In 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen verbruiken en circulair werken. In de opdrachtverlening zijn hiervoor ook richtinggevende opdrachtformuleringen meegegeven. Deze verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT-projecten helpt om invulling te geven aan deze doelstellingen in projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het doel van de handreiking is dat circulaire (ontwerp)principes een integraal onderdeel worden van het ontwerpproces en de besluitvorming in RWS-processen.