Aankondiging gebiedsgerichte programma-aanpak bereikbaarheid

Gepubliceerd 15 oktober 2016

In de brieven die de bewindspersonen van IenM in oktober 2016 (‘Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT’) en november 2016 (‘Voortgang MIRT’) aan de Tweede Kamer stuurde, gaat zij in op o.a. de gebiedsgerichte programma-aanpak bereikbaarheid.

De brieven zijn hieronder te downloaden. In de brief van oktober 2016 wordt de programma-aanpak aangekondigd als uitkomst van de Bestuurlijke Overleggen MIRT, in de brief van november 2016 wordt verder ingegaan op het doel en de inrichting van de programma’s.