Inspiratie mirt en water

Gepubliceerd 16 september 2015

In het kader van de vernieuwing van het MIRT hebben Rijk, provincies, Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschappen onderzocht hoe we water en MIRT/Ruimte beter met elkaar kunnen verbinden. Het resultaat is het Inspiratieboek met 15 praktijkvoorbeelden.

De voorbeelden geven aan waarin de werkvelden water en ruimte elkaar gevonden hebben. Wat ging er goed, wat kan beter en welke lessen zijn er te trekken voor komende projecten?