Leerplatform MIRT en METT over online participatie

Gepubliceerd 1 december 2018

Op 15 mei 2018 organiseerden het Leerplatform MIRT en METT een bijeenkomst over online participatie.

Doel van de bijeenkomst was kennis en ervaringen op het gebied van online participatie uit te wisselen, te verkennen welke mogelijkheden online platforms bieden en op welke manier online en ‘offline’ participatie elkaar kunnen versterken.

Na een introductie door Syd Jordaan (Leerplatform MIRT, IenW) en Regien Visser (Directie Participatie, IenW) ging Hugo Zelders van  METT in zijn presentatie in op vier belangrijke aspecten van online participatie: informatie ophalen, verleiden om mee te doen, mensen betrokken houden en de mix tussen online en offline participatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontstond een discussie over de verschillende mogelijkheden en manieren om deze in te zetten: denk na over een goede mix van offline en online participatie, een bijbehorende communicatiestrategie (wie wil je bereiken en hoe bereik je die mensen?) en de bijdrage die (groepen van) gebruikers (communities) zelf kunnen leveren.

Vervolgens gingen deelnemers in twee prikkelende (fictieve) cases aan de slag met het ontwerpen van een on- en offline participatieproces. Grote gemene delers die daaruit naar voren kwamen waren onder andere: wees duidelijk waarover betrokkenen mee kunnen denken (en waarover niet), op welke momenten en wat er met hun ideeën gebeurt. Vraag hen daarnaast ook op welke manier zij überhaupt betrokken willen zijn (ontwerp het proces dus in samenwerking). En zorg ook voor positieve geluiden in het proces.

De meerwaarde van online kan daarbij bijvoorbeeld liggen in het ophalen van een veelheid aan geluiden en het bereiken van een brede doelgroep of het interactief visualiseren van mogelijkheden. Maar daar waar persoonlijke aandacht gewenst is, werkt een keukentafelgesprek of bewonersbijeenkomst vaak beter. Het is daarom goed bij elk project een eigen afweging te maken over de inzet van online en offline participatie. Dat er legio mogelijkheden om mensen online te betrekken, mee te laten denken en mee te laten doen werd in de bijeenkomst wel duidelijk; maar onderschat ook niet de inzet en capaciteit die het vraagt om dat op een goede manier te doen.

De presentaties en de ‘do’s en don’ts van sociale media bij participatie’ (Directie Participatie) kan je downloaden.