Verankering beter benutten

Gepubliceerd 1 november 2018

Op 1 november 2018 organiseerde het Leerplatform MIRT een kennisbijeenkomst rondom Beter Benutten en de toepassing in MIRT projecten.

In het programma Beter Benutten is veel ervaring opgedaan met benuttingsmaatregelen. Hoe deze benuttingsmaatregelen toegepast kunnen worden in MIRT projecten is beschreven in de handreiking Beter Benutten in MIRT. De dag begon met een korte uitleg van Pieter Arends over de ontwikkelde handreiking. Daarna is in vier deelsessies verder gepraat over specifieke projecten, beschreven in de handreiking. Het doel van de kennismiddag was het uitwisselen van kennis en ervaring tussen mensen die met MIRT projecten werken en graag gebruik willen maken van een Beter Benutten aanpak en mensen die ervaring hebben met Beter Benutten.