Verslag sessie Grip op ruimtelijke ontwikkelingen (29-09-2022)

Gepubliceerd 18 oktober 2022

Centraal deze middag stond de vraag welke rol RWS zou kunnen/moeten vervullen in ruimtelijke ontwikkelingen. De beperkte hoeveelheid ruimte in ons land en de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we momenteel staan brengen de noodzaak met zich mee bewuste, doordachte keuzes te maken ten aanzien ruimtelijke ontwikkelingen. Ambitie van het Rijk is betere samenwerking met provincies en gemeenten, en meer grip op en overzicht van het proces krijgen. Hoe kan ‘verdozing’ worden tegengegaan, wat zijn de mobiliteitseffecten op de netwerken, wie heeft welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk de knelpunten in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid te lijf gaan?