Flyer Strategische Planmer

Gepubliceerd 28 september 2022

Is er sprake van mer-plicht en hoe kun je je mer zo inrichten dat het nuttige informatie oplevert voor je plan of programma op strategisch niveau? Waar moet je aan denken als beleidsmaker maar ook als MER-maker?

Deze flyer geeft een korte introductie over de aanpak van plan-milieueffectrapportage (plan-mer) bij beleidsprogramma’s en –visies. Met praktische tips en praktijkervaringen van het PlanMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027.