Over het Leerplatform MIRT.

Het Leerplatform MIRT – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport – is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Het MIRT staat voor een brede, gezamenlijke aanpak. Via dit platform delen we kennis, ervaringen en dat wat ons inspireert. Want samen werken we aan ruimtelijk economische-, water-, mobiliteits- en duurzaamheids- en leefbaarheidsopgaven. Open en transparant.

Het Leerplatform MIRT (LPM) faciliteert daartoe:

  • van elkaar leren door ontmoetingen met verschillende doelgroepen (Rijk en regio) en kennisvelden te organiseren aan de hand van vraagstukken en casuïstiek uit de praktijk;
  • specifieke kennisbijeenkomsten en workshops voor bepaalde doelgroepen;
  • Het organiseren van trainingen en workshops rond m.e.r. en MIRT voor rijk en regio (zie werkplan);
  • het verspreiden van kennis van ervaringen o.a. via deze website;
  • Het op aanvraag voor een groep organiseren van een in company MIRT cursus van een halve of hele dag.