Handreikingen

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan verschillende documenten (handreikingen, toolkits, procedurelopers) die ondersteuning bieden bij de uitvoering van een MIRT traject. Deze kan je hieronder downloaden.

Spelregels van het MIRT

Mirt-mer en procedureloper

De handreiking en de procedurelopers leiden je door de stappen van MiRT en MER heen.

Alle handreikingen duurzaamheid mirt

Alle handreikingen die raken aan duurzaamheid staan bij elkaar.

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces.

Zie het steunpunt economische expertise van RWS voor meer informatie.