Handreikingen verduurzaming MIRT

Gepubliceerd 13 augustus 2020

Voor verduurzaming van het  MIRT zijn verschillende handreikingen verschenen, die hier te vinden zijn.

De overkoepelende Handreiking Verduurzaming MIRT is vernieuwd in maart 2020.

De handreiking Energie/CO2 en Klimaatadaptatie en de Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT projecten zijn in samenhang met handreiking Verduurzaming MIRT opgesteld.

De strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten bevat handvatten om de inkoop en uitvoering van onze infraprojecten circulair en klimaatneutraal te maken.