Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces.

Zie het steunpunt economische expertise van RWS voor meer informatie.

Voor meer begrip over MKBA is er voor medewerkers van IenW en RWS een elearning in het leerportaal.