Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - aug 2022

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 26 augustus 2022

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Nu iedereen langzaamaan weer ingelogd is, hebben ook wij weer een aantal mooie bijeenkomsten in de aanbieding!

Zo is er een nieuwe datum geprikt voor de sessie over het vraagstuk hoe grip op ruimtelijke ontwikkelingen te krijgen, waarbij we ingaan op de casus hubs en goederenvervoer. Relevant en interessant, dus zorg dat je erbij bent! Zie voor meer info hieronder.

Verder staan weer een aantal MIRT en mer cursussen, webinars, een workshop verkenningen en een Masterclass gepland. Schrijf je snel in!

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

6 sept        -   MIRT-light webinar

8 sept        -   Mer-light webinar

22 sept      -   Mer cursus

29 sept      -   Leerplatformsessie Grip op ruimtelijke ontwikkelingen: casus hubs en goederenvervoer

6 okt           -   Workshop Verkenningen

18 okt        -   Webinar Kwaliteitsborging

25 okt        -   Masterclass Verkenning en planuitwerking MIRT

3 nov          -   MIRT cursus

Uitnodiging LPM-sessie Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. Casus: hubs en goederenvervoer

29 september13:00-17:00u, Social Impact Factory, Utrecht

Op 29 september vindt er een nieuwe sessie plaats van het Leerplatform MIRT. Het thema dit keer is ‘Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. Casus: hubs en goederenvervoer.’ De ambitie van het Rijk is om beter samen te werken met provincies en gemeenten, om bij ruimtelijke ontwikkelingen meer grip op en overzicht van het proces te krijgen. Hoe kan bijvoorbeeld ‘verdozing’ worden tegengegaan, wat zijn de mobiliteitseffecten op de netwerken, wie heeft welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk de knelpunten in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid te lijf gaan? Deelnemers deze middag aan de slag met de vraag welke rollen de verschillende overheden zouden kunnen vervullen in deze ruimtelijke ontwikkelingen, om toekomstvaste en houdbare ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het doel van de middag is het gezamenlijk vinden van oplossingsrichtingen om de verbinding tussen beleid en uitvoering te versterken, en zo de belangen op de verschillende schaalniveaus rond de inpassing van bedrijventerreinen, infrastructuur en goederenvervoer in de ruimtelijke ordening meer tot hun recht te laten komen. Gezochte oplossingsrichtingen betreffen het proces om te komen tot keuzes, zoals de onderlinge samenwerking tussen de overheden, de kennisinbreng, de feedback-loop en de timing en afstemming van de voor te bereiden keuzes.

De dag wordt geopend met een inhoudelijke bijdrage van Wim Eringfeld en Hub Ploem van Stec Groep, gevolgd door een kort vraaggesprek met dagvoorzitter Luc de Vries (IenW). Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in twee casus-workshops: 'Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl' en ‘Corridors in Flevoland’. De workshops worden begeleid door betrokkenen van provincie Friesland en Flevoland, RWS en IenW.

Aanmelden kan tot 22 september en er is een maximumaantal plaatsen dus wees er snel bij. Graag tot dan!

Meld je hier aan: