Nieuwsflits Leerplatform MIRT - december 2021

Header mirt in de regio
Nieuwsflits Leerplatform MIRT - 06 december

U ontvangt deze nieuwsflits, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Voordat we straks lekker kunnen genieten van de feestdagen willen wij jullie verblijden met een leuke nieuwsflits.

Jawel, er komt een interessante Leerplatform bijeenkomst aan namelijk “Ontwerpen in het MIRT”, die op 18 januari 2022 zal plaatsvinden. Het doel van deze bijeenkomst is om ervaringen op het gebied van ontwerpen uit te wisselen tussen opdrachtgevers, projectleiders en programmamedewerkers. Centraal deze middag staat wat ontwerpen in een project jou kan brengen.

Nieuwsgierig? Lees dan gauw verder en schrijf je in voor de sessie:

Fatima Lamzira
Vervangster trekker Diana Kool Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

18 januari 2022 -Ontwerpen in het MIRT

8 februari 2022 - MIRT light Webinar

10 februari 2022 - MER light Webinar

Ontwerpen in het MIRT – Leerplatform MIRT sessie 18 januari 2022

Op 18 januari 2022 vindt van 12:30 tot 17:00 een bijeenkomst van het Leerplatform MIRT plaats over de rol van Ontwerpen binnen (MIRT) projecten. Doel hiervan is om ervaringen op het gebied van ontwerpen uit te wisselen tussen projectleiders en programmamedewerkers. Wouter Veldhuis van het College van Rijksadviseurs (CRa) opent de dag.

In een tweetal rondes zullen verschillende workshops plaatsvinden waarbij steeds een projectleider de functie en bijdrage van ontwerpen binnen een project toelicht. Ontwerpen is geen vinkje, maar biedt op de juiste plek en juiste moment veel meerwaarde. Ieder schaalniveau en ieder project vraagt daarbij weer om een andere insteek. Ontwerpen kan bijdragen aan scenario ontwikkeling, belangen van stakeholders in kaart brengen, impact van alternatieven onderzoeken en onverwachte inzichten verwerven. Centraal deze middag staat wat ontwerpen in een project jou kan brengen. Wanneer werkt ontwerpen wél en wanneer niet? Vanuit verschillende invalshoeken gaan we hier gezamenlijk op reflecteren. De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie.

De bijeenkomst is gericht project- en programmamedewerkers van RWS/IenW/BZK. Zij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en hun ervaringen te delen in de discussie.

Als Rijk en medeoverheden staan we voor verschillende grote opgaven die allemaal op het beperkte grondgebied van Nederland samenkomen. Ook binnen het MIRT wordt daardoor in toenemende mate om een brede belangenafweging en langetermijnoplossingen gevraagd, waarin zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, woningbouw en gezondheid meegenomen moeten worden.

Aanmelden en meer informatie via: onderstaande link.

Locatie: Fysiek bij de Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht (op 10-15 min lopen van Utrecht Centraal). Mocht dit vanwege corona restricties niet mogelijk zijn dan zal de bijeenkomst online plaatsvinden. Hierover wordt uiterlijk begin januari een beslissing gemaakt en gecommuniceerd met de deelnemers.

Integraal, gebiedsgericht of opgavegericht werken? Hoe verbind je deze opgaven? Op 30 september is hierover een leerplatformsessie geweest en het beknopte verslag vind je hieronder.